NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR

 

 DÜNYADA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR

Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) 2006 raporunda, insan kaynaklı suistimaller sonucu 784 türün dünya üzerinden tamamen yok olduğu ve 16.119 türün ise tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilmiştir. Şu an dünyamızda yaşamakta olan canlıların sayısı, dünyada yaşamış tüm canlıların 5% i kadardır. Bu yıkımın en baştaki sebebi, insanların hayvanların doğal yaşam alanlarını tahrip etmesi, düzensiz nüfus artışı ve buna bağlı azalan kaynaklar, orman arazilerinin yakılıp yağmalanması, sulak alanların tahrip edilmesi, aşırı avlanma, küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve çevre kirliliğidir.

Panda : Anavatanı Çin’dir. Yaklaşık 700 kadar panda kalmış tır. Tüm dünyada koruma altındadırlar. Temel gıdaları bambu kamışıdır.      

Mavi Balina : 82-85 feet uzunluğundaki bu hayvanın son 3 neslinin 50% si yok olmuştur.  

         
Siyah Gergedan : 1 ton’un üzerindeki bu hayvanların yaşam alanlarının tahribatı ve yasak avlanmaları sebebiyle sayıları önemli ölçüde azalmıştır.   Kaplan : Yaklaşık 8 farklı tür ırkı vardır. kürklerinin rağbet görme sinden dolayı kaçak avlanma neticesinde sayıları çok azalmıştır.
         
Batı Gorili : 250 kg ağırlığa ulaşabilen bu hayvanların doğal yaşam alanlarının tahrip olmasından dolayı nesilleri tüken me tehditi altındadır.  

Vatoz : Köpekbalığı türünden, 1 mt boyunda, 40 kg ağırlığa ulaşan vatozlar lezzetli etlerin den dolayı bilinçsiz avlanma neticesinde sayıları kritik noktaların altına inmiştir. 

         
Pigme Su Aygırı : Boyları 75 cm civarı, 160-270 kg civarı su aygırları ekolojik dengelerin bozulması sonucu bu listede yerini almıştır.    
İmparator Penguenler Tasmanya’nın güneyinde Antartika kıyılarında yaşarlar. Buzulların erimesi nesillerini tehlikeye sokmuştur. Sayıları son 50 yıl içerinde 3000’e kadar düşmüştür.   
         
Kutup Ayısı : Buzulların erimesi sebebiyle önümüzdeki 45 yıl içinde sayılarında 30% luk bir azalma olacaktır.   Kısa Gagalı Yunus : Akdeniz alt türü olan bu yunusların sayısı son 40 yılda bilinçsiz avlanma ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi sonucu 50 % azalmıştır.
         
 
 

 Böcekyiyen

(solenodon cubanus)  Yalnız Cuba’da yaşayan bu hayvanın habitatları, şeker kamışı ekimi sebebiyle tahrip edilmiştir. 

 

Bu listeye aşağıdaki hayvanları da üzülerek ekleyebiliriz. 

Dev cin semenderi

 

Fiji’nin maymun suratlı yarasası 
  Hindistan cevizi pavuryası   

Sedef gagalı ağaçkakan 

     
 ıslık çalan örümcek    meksikalı yürüyen balık    kuş yiyen dev örümcek    meksika volkan tavşanı
     
 ebe,ördek,cam,koğu kurbağası    honduraslı hayalet yarasa    peru sinek kuşu    komodo ejderi
     
 çizgili tavşan    deniz lalesi karidesi    filipin bulut faresi    palouse solucanı
             

 

TÜRKİYEDE NESLİ TÜKENMİŞ HAYVANLAR

Asya fili

(elephas maximus )

 

Asya aslanı

( panthera leo persica )

 

Kafkas öküzü  

(bison bonasus caucasicus)

 

 

Anadolu çitası

( acinonyx  jubatus)

 

Anadolu parsı

( panthera pardus tulliano)

 

Hazar kaplanı 

( panthera tigris virgota)

 

 

Anadolu panteri en son 1974 senesinde Beypazarı’nda görülmüştür. Anavatanları Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun ormanlık ve dağlık bölgeleridir. Birçoğu avlanılarak öldürülmüştür. Son kaplan 1970 yılında avlanmıştır. 35 seneden fazla zamandır görülmediklerinden nesillerinin tükendiği varsayılmış_ tır. 

 

TÜRKİYEDE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR
         
 

 
Akdeniz Fokları : Doğal alanlarının tahrip olmasından dolayı bu sevimli hayvanların sayıları çok azalmıştır.   Caretta Carettalar : Boyları 1,5 mt, yaklaşık 150 kg ağırlığın daki bu kaplumbağaların yavrula rının ancak 1-2% sinin yaşama şansı vardır. Türkiye’deki Dalyan İstuzu kumsalı en önemli yumurtlama alanlarındandır.   Kunduz : Kahramanmaraş bölgesinde yaşayan nadir bir köpek türüdür.
 

   
Sığın : 95%i Hakkari bölgesinde yaşayan bir geyik türüdür. Bilinçsiz avlanmadan dolayı sayıları çok azalmıştır.    Mersin Balığı : Bütün türleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yöresel bir çok türü nün nesli çoktan tükenmiştir.   Yunus :Akdeniz ve Karadenizde rastlanan siyah yunuslar, yuvarlak başlı yunuslar ve beyaz burunlu yunuslar kaçak avlanmadan dolayı yok olma tehdidi ile karşı karşıyadırlar.
         
Kelaynaklar : Ortadoğu, Afrika ve Kuzey Sahra çöllerinde yaşamışlardır. Günümüzde Fas, Suriye ve Türkiye’de ( Birecik ) yaşarlar. 1973’de sadece 26 çift kalmışlardı.Koruma programları sayesinde günümüzde yaklaşık 420’si doğal hayatta, 1500’ü koruma altında toplam 2000 civarı kelaynak yaşamaktadır.   Van Kedisi : 400 kadarı Van Kedisi Araştırma Vakfında, 80 kadarı kayıtlı ailelerde, tahmini 400 kadarı da kayıt dışı olmak üzere yaklaşık 1000 kadar kalmışlardır.  

Yaban Atı : İç Anadolu bölgesinde yaşarlar. 132 adet kalmıştır.

 

TÜRKİYEDE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KUŞ TÜRLERİ 

Son 50 yılda 8 kuş türünün neslinin tükendiği kesinlik kazanmıştır. Mezgeldek, yakalı toy, yılanboyun kuşları, flamingo tepeli türler, yılan kartalı büyük tehlike altındadır.